Xichang Town of Sog County in Nagqu

Xichang Town of Sog County in Nagqu