Yanshiping Town of Amdo County in Nagqu

Yanshiping Town of Amdo County in Nagqu