Bodoi Township of Zhongba County in Shigatse

Bodoi Township of Zhongba County in Shigatse