Gamei Town of Sog County in Nagqu

Gamei Town of Sog County in Nagqu