Liangqu Town of Biru County in Nagqu

Liangqu Town of Biru County in Nagqu