Chaqu Town of Biru County in Nagqu

Chaqu Town of Biru County in Nagqu