Mar’yo Township of Xainza County in Nagqu

Mar’yo Township of Xainza County in Nagqu