Xiongmei Town of Xainza County in Nagqu

Xiongmei Town of Xainza County in Nagqu