Yongba Town of Baxoi County in Chamdo

Yongba Town of Baxoi County in Chamdo