Qiangna Town of Mainling County in Nyingchi

Qiangna Town of Mainling County in Nyingchi