Changmaoling Town of Riwoqê County in Chamdo

Changmaoling Town of Riwoqê County in Chamdo