Guoqing Town of Baxoi County in Chamdo

Guoqing Town of Baxoi County in Chamdo