Muta Town of Baqên County in Nagqu

Muta Town of Baqên County in Nagqu