Shangka Town of Riwoqê County in Chamdo

Shangka Town of Riwoqê County in Chamdo