Sangzhu- Inheritor of Xierong Zhongzi Dance in Quxu County, Lhasa, Tibet

Sangzhu- Inheritor of Xierong Zhongzi Dance in Quxu County, Lhasa, Tibet
桑珠    协荣仲孜