Xarsingma Town of Yadong County in Shigatse

Xarsingma Town of Yadong County in Shigatse