Yagra Township of Zhongba County in Shigatse

Yagra Township of Zhongba County in Shigatse