Yalong Zhaxi Xueba Tibetan Opera in Shannan

山南雅隆扎西雪巴藏戏Yalong Zhaxi Xueba Tibetan Opera in Shannan
http://www.ihchina.cn/project_details/13352/