Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan

山南琼结县卡卓扎西宾顿藏戏Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan
http://www.ihchina.cn/project_details/13353/