Yongqu Town of Nyainrong County in Nagqu

Yongqu Town of Nyainrong County in Nagqu