Gyacoxung Township of Samzhubzê District in Shigatse

Gyacoxung Township of Samzhubzê District in Shigatse