Gyirong Town of Gyirong County in Shigatse

Gyirong Town of Gyirong County in Shigatse