Zhêba Township of Gyirong County in Shigatse

Zhêba Township of Gyirong County in Shigatse