Jiangjin Town of Baqên County in Nagqu

Jiangjin Town of Baqên County in Nagqu