Yiri Town of Riwoqê County in Chamdo

Yiri Town of Riwoqê County in Chamdo