Haizi Mountain between Daocheng and Litang Counties, Garze

English Name: Haizi Mountain between Daocheng and Litang Counties, Garze
Chinese Name:甘孜州稻城县海子山