Kamaduo Town of Riwoqê County in Chamdo

Kamaduo Town of Riwoqê County in Chamdo