Songji Zhaxi- Inheritor of Guohzuang Dance in Qamdo, Tibet

Songji Zhaxi- Inheritor of Guohzuang Dance in Qamdo, Tibet
松吉扎西 昌都锅庄舞