Jiangluo Deqing Chöling Monastery in Shigatse

Jiangluo Deqing Chöling Monastery is located in Nianmu Town of Samzhubze District in Shigatse(日喀则市桑珠孜年木乡).