Paltsel Township of Bainang County in Shigatse

Paltsel Township of Bainang County in Shigatse