Shenya Town of Nyima County in Nagqu

Shenya Town of Nyima County in Nagqu