Jueen Town of Dêngqên County in Chamdo

Jueen Town of Dêngqên County in Chamdo