China National Highway 109 in Tibet

China National Highway 109 connects Beijing with Lhasa. It runs westwards of Beijing via DatongYinchuan and Xining to Golmud before turning southwest to Lhasa. The portion of the highway from Xining to Lhasa is known as the Qinghai-Tibet Highway. The total distance of the highway is 3,901 km. In Beijing it is known as Fushi Road or Jinglan Road, as it begins from Fuchengmen and traverses through Shijingshan. The majority of the Beijing section is in Mentougou District. The section of the highway within western Qinghai and Tibet, from Golmud to Lhasa, is paralleled by the Qinghai-Tibet Railway.

Route and Distance

City Distance (km) Elevation(m)|
Beijing 0 100
Yangyuan, Hebei 292 900
Datong, Shanxi 375 1100
Zuoyun, Shanxi 432 1200
Youyu, Shanxi 456 1300
Qingshuihe, Inner Mongolia 567 1100
Dongsheng, Inner Mongolia 794 1300
Shizuishan, Ningxia 1142 1100
Huinong, Ningxia 1157 1100
Pingluo, Ningxia 1187 1100
Helan County, Ningxia 1235 1100
Yinchuan, Ningxia 1249 1100
Yongning County, Ningxia 1269 1100
Qingtongxia, Ningxia 1303 1100
Zhongning, Ningxia 1382 1100
Jingyuan County, Gansu 1597 1300
Baiyin, Gansu 1663 1700
Gaolan, Gansu 1706 1600
Lanzhou, Gansu 1753 1500
Xigu District, Gansu 1782 1500
Minhe, Qinghai 1873 1700
Ledu District, Haidong, Qinghai 1920 1900
Ping’an District, Haidong, Qinghai 1948 2100
Xining, Qinghai 1984 2200
Huangyuan, Qinghai 2033 2600
Dulan, Qinghai 2407 3100
Golmud, Qinghai 2739 2600
Amdo, Tibet 3435 4600
Nagqu, Tibet 3575 4400
Damxung, Tibet 3739 4200
Doilungdêqên District, Lhasa, Tibet 3889 3600
Chengguan District, Lhasa, Tibet 3901 3600